4ο Ετήσιο Συνέδριο Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού - Καρκίνος Μαστού / Αλλαγές στην κλινική πρακτική  
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οργάνωση Συνεδρίου
Μονάδα Μαστού
Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά "Μεταξά"
Συντονιστής Διευθυντής: Κυριάκος Καλογεράκος MD, PhD
Μπόταση 51
18537 Πειραιάς
E-mail: kalogerakos_kyriakos@hotmail.com

Τόπος Συνεδρίου
Αμφιθέατρο
Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά "Μεταξά"
Μπόταση 51
18537 Πειραιάς

Ημερομηνίες Διεξαγωγής του Συνεδρίου
7 - 8 Ιουνίου 2019

Γλώσσα Συνεδρίου
Η επίσηµη γλώσσα του Συνεδρίου θα είναι η Ελληνική.

Οπτικοακουστικός Εξοπλισμός
Ο βασικός οπτικοακουστικός εξοπλισμός της συνεδριακής αίθουσας περιλαμβάνει:
Video Data Projector, Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, Οθόνη Προβολής, Μικροφωνική
Εγκατάσταση, Laser pointer και τεχνικό Προσωπικό.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί Γραμματεία για την παράδοση των παρουσιάσεων.
 
Γραμματεία Συνεδρίου
Alfa Concept
Γ. Θεοτόκη 11, 185 38, Πειραιάς
Τηλ: 210 4529440
Fax: 210 4529446
E-mail: congress@alfaconcept.gr


Μήνυμα ΠροέδρουΕπιτροπέςΕπιστημονικό ΠρόγραμμαΓενικές Πληροφορίες
ΕγγραφήΑιγίδεςΧορηγοίΕπικοινωνία
Alfa Concept © 2019